Αστικό Δίκαιο - Δικηγόρος Θάνος Κερασαρίδης στη Θεσσαλονίκη

 
Το δικηγορικό γραφείο Θάνου Γ. Κερασαρίδη, αναλαμβάνει την δικαστική επίλυση, πάντα κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης, κάθε φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και δημοσίου, που αφορούν όλους τους κλάδους του αστικού δικαίου και αφορούν:

 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη
 • Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.
 • Μισθωτικές διαφορές από επαγγελματικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικιών, δημοσίου και ν.π.δ.δ., διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης μισθώματος.
 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών. Γειτονικό δίκαιο.
 • Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους και την λειτουργία τους.
 • Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα με την συνδρομή και συνεργασία συμβολαιογράφων.
 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων (διαζύγια κλπ), αγωγές διατροφών, επικοινωνίας γονέων-τέκνων, υιοθεσίες.
 • Υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, αγωγές για την αναγνώριση της ακυρότητας δια-θήκης ή διατάξεών της, για αναγνώριση του εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος, της υποχρέωσης συνεισφοράς, αγωγές περί κλήρου και ό,τι αφορά την εν γένει κληρονομική διαδοχή.
 • Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.
 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.
 • παροχή νομικών συμβουλών σχετικές με τα ανωτέρω.
 
 
 
 

Επικοινωνία

 

Δικηγόρος - Κερασαρίδης Θάνος

 
Τηλέφωνο 2310520703
 
Κινητό 6932583833
 
Φαξ 2310551072
 

Ωράριο λειτουργίας