Εμπορικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Αθανασίου Γ. Κερασαρίδη με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει την αναγκαία εμπειρία και γνώση για να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε θέματα εταιρικού δικαίου. Διαθέτει τα αναγκαία εφόδια και οργάνωση, ώστε να παρέχει συνεχή υποστήριξη με παροχή εξατομικευμένων νομικών υπηρεσιών και συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν σχέση με τις καθημερινές συμβατικές σχέσεις τους με τους πελάτες τους, τους προμηθευτές τους και τους διανομείς τους. Οι υπηρεσίες μας αφορούν σε θέματα που σχετίζονται με ολόκληρο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης/εταιρείας, από τη σύσταση και λειτουργία της έως και τη λύση της, με την σύνταξη των καταστατικών τους, τις τυχόν τροποποιήσεις τους, τα πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. των εταιρειών.

emporiko-dikaio-banner

Ασχολούμαστε με όλα τα ζητήματα αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας, αλλά και με τα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Ο Αθανάσιος Γ. Κερασαρίδης, είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του σωματείου «Σύλλογος Συνδίκων Εφετείου Θεσσαλονίκης».

Επίσης ασχολούμαστε με θέματα εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών, είτε αυτές αφορούν συνήθεις εμπορικές συμβάσεις (π.χ. συμβάσεις εμπορικής διανομής, εμπορικής αντιπροσωπείας, πρακτορείας, franchising κλπ), είτε μετατροπές, εξαγορές και συγχωνεύεις επιχειρήσεων.

Δίκαιο Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Ανταγωνισμός

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα δικαίου του ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου), σε ζητήματα επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής, αθέμιτης και παραπλανητικής διαφήμισης.

Ακόμη, αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, την άσκηση αγωγών σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος, την κατοχύρωση συγγενικών δικαιωμάτων, την σύναψη εκδοτικών συμβάσεων.

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία για την έκδοση και λήψη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικού εφευρέτη, δικαιώματα εφευρέσεων, ΠΥΧ, άσκηση αγωγών για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Τέλος, παρέχουμε υπηρεσίες για την προστασία της εμπορικής επωνυμίας και σήματος, την κατοχύρωση ημεδαπού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος, άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος, την μεταβίβαση σήματος και ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα προσδοκίας επί σήματος, άδειες χρήσης.

Δίκαιο Πληροφορικής-Διαδίκτυο

Το δίκαιο της Πληροφορικής (Internet, Ηλεκτρονικό Εμπόριο) αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους και συνεχώς εξελισσόμενους κλάδους δικαίου, η μελέτη του οποίου απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και αδιάλειπτη εξοικείωση με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα.

Μπορούμε να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε με αξιοπιστία και επαγγελματισμό, ζητήματα που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, συγγραφής όρων χρήσεως ιστοσελίδων, προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και προστασίας προγραμμάτων Η/Υ και βάσεων δεδομένων, προστασίας περιουσιακού δικαιώματος στο διαδίκτυο, προστασίας από παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο, κατάρτισης ηλεκτρονικών συμβάσεων, πραγματικά ελαττώματα από φιλοξενία (hosting), ζητήματα που γεννιούνται από το ηλεκτρονικό εμπόριο, ζητήματα ηλεκτρονικής υπογραφής και ηλεκτρονικών εγγράφων.