Ευθύνη Περιεχομένου

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Το δικηγορικό γραφείο Αθανασίου Γ. Κερασαρίδη, αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των σχετικών πληροφοριών. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αντικαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών, και η πρόσβαση σ’ αυτές δεν συνεπάγεται δημιουργία σχέσης εντολής ανάμεσα στον αναγνώστη-χρήστη και στους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου Αθανασίου Γ. Κερασαρίδη.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών ή συμβουλών από το δικηγορικό γραφείο Αθανασίου Γ. Κερασαρίδη και από οποιονδήποτε συνεργάτη του, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν επικοινωνίας και επίσκεψής τους στην έδρα του δικηγορικού γραφείου, όπου και θα γίνει εκτίμηση της υπόθεσής τους και τυχόν ρητή ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Το δικηγορικό γραφείο Αθανασίου Γ. Κερασαρίδη, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας του μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να δηλώσουν προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, προκειμένου να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά μαζί του. Η χρήση αυτών των στοιχείων γίνεται μόνο για την επικοινωνία του δικηγορικού γραφείου με τους χρήστες, χωρίς να τα μοιράζεται με τρίτους.